Recyklace, upcykalce i downcyklace jsou součástí cirkulární ekonomiky - to znamená, že životnost určitého výrobku (třeba papírového bloku) začíná jeho vznikem a končí zánikem - to ale můžeme do určité míry ovlivnit. :) A to pozitivně. Všechny tyto činnosti určitým způsobem předcházejí vzniku odpadu a využívají již použité věci znovu, ale všechny jiným způsobem. 

Recyklace

je známý pojem a věříme, že spousta z vás recykluje. Můžeme recyklovat například papír, plast, kovy či sklo. Ačkoli je recyklace pozitivní, a rozhodně je potřeba výrobky recyklovat, je to z těchto činností to nejmenší, co můžeme udělat. Recyklací výrobku zajišťujeme, že bude zpracován dále, a bude z něj vyrobeno něco jiného. 

Například - pokud zrecyklujete blok, odpadová společnost papír shromáždí a předá společnosti, která ho přetvoří do malých vláken, které následně použije ve směsi s dalším papírem a vyrobí z nich papír nový. :)

Pozor: Mokrý ani mastný papír nelze zrecyklovat, pokud ho do kontejneru vhodíte, riskujete, že poškodíte zbytek papíru. Taktéž nelze zrecyklovat papír, který je lesklý, takový papír je potažený plastem. 

TIP: Častým mýtusem je, že nelze zrecyklovat plato od vajec a ruličku toaletního papíru - není tomu tak. :) Naše technologie se neustále vyvíjí a zdokonalují, a proto tyto dříve opravdu nerecyklovatelné suroviny můžete nyní s čistým svědomím do modrého kontejneru vhodit. 

Recyklace v Be Nice? Ano je, veškeré výrobky, které vyrábíme jsou z recyklovaných materiálů. 

Upcyklace,

je, když z něčeho co už nevyužijete, vytvoříte jinou užitečnou věc. Například, když z popsaného papíru vytvoříte konfetti. Nebo když starý hadr na prach začnete používat na podlahu před vchodem, místo toho, abyste si koupili nový. 

Upcyklace v Be Nice? Be Nice upcykluje - snažíme se využít vše co vyprodukujeme a daří se nám. :) Nejnovějším příkladem je naše nová kolekce Upcycle, která vznikla úplnou náhodou z odřezků naší kolekce 365 Baťa SOBĚ. Obsahuje Skicák a Bloček na myšlenky.
Dalším příkladem jsou kreativní listy z kalendáře pro rok 2023, které jsme rozdali v roce 2024 jako dárky, nebo záložky z odřezků papírů.

Posledním pojmem je downcyklace,

která znamená, že novým využitím předmětu snižujete jeho hodnotu, ale nekupujete si nic nového. Takže to je například kartonová krabice, kterou začnete používat jako ochranu stolu při malování - krabici byste jinak vyhodili a jako ochranu stolu si koupili speciální podložku.