Den Země

Den Země (Earth Day) je každoroční oslava, která se slaví po celém světě 22. dubna. Tento den slouží k oslavě a podpoře ochrany životního prostředí a ke zvyšování povědomí o vlivu, který má naše činnost na planetu Zemi. Cílem tohoto dne je podpořit aktivismus v oblasti životního prostředí, vzdělávání a informovanost a snaha o vytvoření pozitivní změny.

Historie Dne Země sahá až do roku 1970, kdy se americký senátor Gaylord Nelson rozhodl založit Den Země, aby upozornil na vážnost a naléhavost ochrany životního prostředí. V té době docházelo v USA k silnému znečištění vod, ovzduší a půdy. Senátor Nelson si uvědomoval, že toto znečištění může mít velký vliv na zdraví a bezpečnost obyvatelstva a proto se rozhodl pro vytvoření Dne Země jako způsobu, jak oslovit veřejnost a připomenout, jak důležité je chránit naši planetu.

V průběhu let se Den Země stal globálním fenoménem a slaví se v mnoha zemích po celém světě. Lidé se zapojují do různých aktivit, jako jsou sběry odpadků, výsadba stromů, čištění pláží, vzdělávací akce, kampaně a mnoho dalšího.

Jednou z největších aktivit, které se během Dne Země pořádají, je akce Earth Hour, během které lidé po celém světě vypnou světla po dobu jedné hodiny. Tato akce vznikla v Austrálii v roce 2007 a rychle se stala populární po celém světě. V rámci Earth Hour se podařilo v roce 2011 vypnout světla v 134 zemích, což je skvělý příklad toho, jak může malá akce vyvolat velkou změnu.

Dalšími populárními aktivitami, které se během Dne Země pořádají, jsou výsadby stromů, sběry odpadků, čištění pláží, recyklační kampaně a vzdělávací akce. Tyto aktivity pomáhají zvýšit povědomí o vlivu, který má naše činnost na životní prostředí, a motivovat lidi k vytvoření pozitivní atmosféry a přístupu k planetě.